ZETECH a.s.
nadpisSvařování tuv

Svařování je proces, který podléhá zvláštnímu dozoru a kontrole. Některé naše výrobky tvoří nosné části strojů nebo železničních vagónů. U těchto výrobků musí být zajištěna vysoká kvalita, což aplikujeme na celou produkci naší firmy.

Naši kvalifikaci pro svařování kovů osvědčují
následující dokumenty:
Svařování v ochranné atmosféře:Příklad nosné části řezačky: Svařovna ve Staré Huti:Svařovna v Sedlčanech: svarovna svarovna svarovna rezačka
© ZETECH a.s.   (1024x768)